Normen & Waarden - www.fcbanlieue.nl

Normen & Waarden

Normen & Waarden

Verenigingsregels FC Banlieue

Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden,  de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig!

Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van onze vereniging opgesteld via de Algemene Verenigingsafspraken:

 • Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag;
 • Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij;
 • Iedereen is welkom;
 • Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat;
 • Wij tonen waardering voor de scheidsrechter;
 • Wij laten de kinderen hun spel spelen;
 • Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen;
 • Als er problemen zijn, maken we er melding van.

Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze mooie vereniging!

Melden ongewenst gedrag

Iedereen moet bij FC Banlieue kunnen voetballen in een veilige omgeving. Wanneer jij gevoelens van onveiligheid ervaart, bijvoorbeeld door ongewenste aanrakingen of opmerkingen, heb jij altijd het recht om ‘nee’ te zeggen. Dat kan een moeilijke stap zijn. Weet daarom dat je voor hulp altijd terecht kan bij de diverse instanties.
 
Vertrouwenscontactpersoon
Binnen onze vereniging zijn wij nog opzoek naar een geschikte vertrouwenscontactpersoon. 

KNVB
Binnen de KNVB is een vertrouwenscontactpersoon het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen en klachten rond seksuele intimidatie. Spelers, ouders, kaderleden en vrijwilligers kunnen een melding doen bij deze vertrouwenscontactpersoon. Voor clubbestuurders geldt een meldplicht. Een melding kan gaan over ongewilde aanrakingen tot aanranding, verkrachting en seksueel misbruik.
 
Vertrouwenscontactpersoon KNVB
vcp@knvb.nl / 06 57 11 45 63
 
Bij vormen van grensoverschrijdend gedrag zonder seksueel karakter kan er via deze weg een melding gemaakt worden. Het kan hierbij gaan om zaken als verbale intimidatie, machtsmisbruik, pesten of discriminatie.
 
Instituut Sportrechtspraak 
Sinds het seizoen 2019/'20 is het ook mogelijk om direct melding te doen bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit doe je door het invullen van het aangifteformulier op www.isr.nl of door een mail te sturen naar aanklager@isr.nl.
 
Centrum Veilige Sport
Wanneer je buiten de KNVB (anoniem) melding wil maken van grensoverschrijdend gedrag of wanneer je beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag
Centrum Veilige Sport
centrumveiligesport@nocnsf.nl / 0900 202 55 90

Lotgenoten
Wanneer je in contact wil komen met lotgenoten:
Sporters helpen Sporters
info@destilteverbroken.nl
 

Aannamebeleid van vrijwilligers

Bij het aannemen van vrijwilligers die op regelmatige basis activiteiten voor de vereniging verrichten zoals bijvoorbeeld trainen, coachen en begeleiden van sporters zal het volgende beleid worden gehanteerd:

 • Het houden van een kennismakingsgesprek;
 • Het checken van referenties (b.v. vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt);
 • Het (laten) aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Dit zal om de 3-5 jaar herhaald worden.
 • De vrijwilliger zal lid worden en daarmee onderworpen worden aan de tuchtrecht van de KNVB;
 • Het bekend maken en laten ondertekenen ten aanzien van de naleving van de gedragsregels.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!